DIØN is niet te stoppen met ‘Traffic’, het officiële anthem van Verknipt ArenA 2024 (2024)

In eerste instantie hoor je het nauwelijks. Bijna onmerkbaar, als een zwakke hartslag onder donderende drums en meedogenloze ritmes. Maar je weet dat het er is. Je kan het voelen. Toen barstten plotseling twee van de meest herkenbare noten uit de geschiedenis van de dansmuziek los in al hun schittering, en eisten dat een nieuwe generatie fans hun hart zou verliezen op de dansvloer.

Het nummer in kwestie is Tiësto’s baanbrekende meesterwerk ‘Traffic’, de bewerking is van technoster DIØN, en wat er op het punt staat te verschijnen is een hard dance-cover voor alle leeftijden.

DIØN sprak over de betekenis die de originele single voor hem heeft: “Het was een van mijn eerste ontmoetingen met (elektronische muziek). Toen ik heel jong was, haalde mijn vader mij en mijn broer op bij mijn grootmoeder, die na school op ons paste als mijn ouders moesten werken. Mijn vader had altijd deze Tiësto-cd in zijn auto liggen met het nummer ‘Traffic’ erop, en we luisterden er bijna elke keer naar als hij ons ophaalde. Ik had nooit kunnen vermoeden dat ik dit nummer zou herwerken.”

Als het op de productie aankwam, wist DIØN hoe belangrijk het was om de grens te bewandelen tussen authenticiteit van zowel de originele versie als zijn eigen, kenmerkende stijl. “Voor mij is Tiësto een echte legende en dit is mijn favoriete nummer van hem. Ik moest iets maken dat dicht bij het originele geluid zou blijven, maar ook een nummer dat ik in mijn sets kon spelen en mijn eigen elementen erin kon hebben, zoals kenmerkende drums en acid. Mijn uitverkochte 10-uur durende set in Thuishaven in juni was de eerste keer dat ik hem speelde en het ging helemaal los, ik zag het hele publiek gewoon in het moment leven, vooral in de lange en opbeurende pauze. Ik ben heel blij met hoe het is geworden.”

Door meedogenloze ripsaw-synths, diepgaande baslijnen, hardcore percussie en squelching, rave-achtige FX rond Tiësto's iconische tweenotenriff te verweven als een soort muzikale tornado, neemt DIØN de originele BPM en gooit deze zonder verontschuldiging uit het raam. Zijn cover belandt stevig in het hart van de hard dance-arena, waardoor het volkomen passend is dat de track zojuist is uitgeroepen tot het officiële anthem voor de Verknipt ArenA 2024-show in Amsterdam deze zomer, uitgebracht op Verknipt Records.

De band van DIØN met Verknipt is gegroeid sinds het gevierde Nederlandse evenement in 2021 hun ADE-podium aan de jongere gaf. Met een explosieve set die het establishment deed opletten, is DIØN nu een integraal onderdeel van de Verknipt-familie en headliner voor hen op shows over de hele wereld terwijl ze hun wereldwijde bereik vergroten.

"Iedere Nederlander weet hoe belangrijk Tiësto is, en Traffic is niet “zomaar een track”... daarnaast is Verknipt heel belangrijk in mijn carrière en dat maakt het extra bijzonder om deze track uit te brengen op Verknipt records als anthem van hun grootste show tot nu toe. Ik kan niet wachten om te zien wat er gebeurt als ik deze plaat speel aangevuld met de intense visuals en het vuurwerk voor 45.000 man in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam."

“DIØN’s herwerking van Tiësto’s ‘Traffic’ getuigt van zijn diepe respect voor de elektronische muziekgeschiedenis en zijn innovatieve benadering van hard techno”, aldus Verknipt-oprichter Mer Hajbarati. “Door de iconische elementen van het origineel te combineren met zijn kenmerkende, keiharde stijl, heeft DIØN een nummer gecreëerd dat zowel nostalgisch als verfrissend modern is. Deze cover geeft de essentie weer van waar de missie van Verknipt Records voor staat: het verdedigen van de hard dance-genres door een meeslepend platform te bieden aan opkomende en gevestigde artiesten. Onze relatie met DIØN gaat ver terug en we zijn door de jaren heen naar elkaar toe gegroeid. Daarom kunnen we niet wachten tot hij dit nummer speelt tijdens de ArenA-show, vooral omdat het het volkslied van het evenement is.”

DIØN is een van de meest gevraagde namen in Hard Dance en Techno en krijgt steun van enkele van de grootste supersterren uit het genre, waaronder Amelie Lens, Sara Landry en Fatima Hajji. Zijn ROUGH MATERIAL label-showcase in de legendarische Nederlandse locatie Paradiso eerder dit jaar was binnen enkele minuten uitverkocht, en in juni kocht hij het spreekwoordelijke huis neer met een epische, monsterlijke 10 uur durende set in Thuishaven. Terwijl hij zich voorbereidt om zijn visie op Traffic los te laten op misschien wel het grootste harddance-evenement aller tijden, is het veilig om te zeggen dat hij zijn plek aan de A-lijst heeft veroverd.

Luister hier naar de track.

DIØN –it’s a hard new world.

DIØN is niet te stoppen met ‘Traffic’, het officiële anthem van Verknipt ArenA 2024 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated:

Views: 5645

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.