French Linen SC06 Painting the Past krijtverf (2024)

Artikel 3 van 12

French Linen SC06 Painting the Past krijtverf (1)

  € 74,00(inclusief btw)

  Painting the Past Matt Emulsion is een hoogwaardige, zeer matte krijtachtige muurverf op waterbasis die ontworpen is voor het gebruik op wanden en plafonds.

  Painting the Past Matte muurverf kan in het gehele huis gebruikt worden, zowel op de wanden als voor plafonds is het perfect geschikt. De Painting the Past kleuren hebben een rustieke uitstraling en geven door hun matheid een warmeuitstraling aan uw huis. Painting the Past Matt Emulsion bevat meer krijt dan de gebruikelijke krijtverven waardoor een matte en zachte uitstraling ontstaat.

  Belangrijkste kenmerken van Matt Emulsion in het kort:

  • Krijtmatte uitstraling
  • Goede dekking
  • Makkelijk te verwerken
  • Reukarm
  • Droogt snel
  • Geen primer of voorstrijk nodig
  • Afneembaar met een vochtige katoenen doek
  • Verkrijgbaar in alle kleuren uit dePainting the Past kleurcollectie
  • Uit voorraad leverbaar in 60 ml en 2,5 liter verpakking

  Toepassing:

  Painting the Past Matt Emulsion is geschikt als afwerklaag op diverse poreuze ondergronden zoals stucwerk, gipsplaten, cementgebonden ondergronden, baksteen, sierpleisters enz.

  Droogtijd en verbruik:

  • Stofdroog na ca. 1 uur
  • Overschilderbaar na ca. 4 uur
  • Verbruik: 11–13 m2per liter, met een 2,5 liter blik kunt u dus 25-30 m2schilderen(afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode)

  Verwerking:

  Controleer voor het gebruik de kleur en het batchnummer. Deze staan op de onderzijde van het blik. Gebruik in dezelfde ruimte alleen blikken van dezelfde batch of meng verschillende batches met elkaar om kleurafwijkingen te voorkomen.
  Verwerk Painting the Past Matt Emulsion bij temperaturen tussen 8 °C en 25 °C.

  Gebruik voor het mooiste effect eengrote platte kwast of muurverfroller. Let bij het gebruik van een roller op dat deze geschikt is voor uw ondergrond. Door Painting the Past Matt Emulsion aan te brengen met een (blok)kwast krijgt u een authentiek, licht streperig eindresultaat.Painting the Past Matt Emulsion kan ook aangebracht worden met een verfspuit. We adviseren dan een instelling van 15–18 duizendste, 50°-spuitkop en een druk tussen 2000 en 2500 psi.

  Voor een mooi, egaal dekkend resultaat adviseren we om de verf in ten minste 2 lagen aan te brengen.

  Voorbereiding van de ondergrond:

  • De ondergrond dient droog, schoon en stofvrij te zijn.
  • Verwijder alle losse verflagen.
  • Eventuele vet-, olie- en waslagen verwijderen met.
  • Nieuw stucwerk en cement dienen droog te zijn voordat deze geschilderd kunnen worden.
  • De ondergrond goed schoonmaken met een spons en schoon water.

  Schilderen van gladde, nieuwe of onbehandelde gestucte ondergronden:

  Matt Emulsion kan aangebracht worden zonder voorstrijk of primer. De eerste verflaag verdunnen met 10% tot 20% schoon water. Volgende lagen onverdund aanbrengen. Het mooiste resultaat krijgt u door ten minste 2 lagen Painting the Past Matt Emulsion aan te brengen.

  Schilderen van gestructureerde onbehandelde ondergronden zoals spachtelputz of spackspuitwerk:
  Let op: het schilderen van structuurondergronden kan het verfverbruik sterk beïnvloeden.

  Tip: Om verdikkingen te voorkomen, adviseren we om de kwastaanzetten tussen bijvoorbeeld plafond en wand direct uit te rollen met eenkleine muurverfroller.Deze ondergronden zijn het beste te schilderen met een roller voor grove ondergronden in combinatie met een kwast. De eerste verflaag verdunnen met 20% tot 30% schoon water. Volgende lagen onverdund aanbrengen.

  Schilderen van glasvezelbehang:

  Let op: glasweefselbehang dient ten minste 24 uur te drogen voordat dit geschilderd kan worden. Bij (nieuw) glasvezelbehang adviseren we het gebruik vanPainting the Past Wall Primer.Hiermee voorkomt u een ongelijkmatige zuiging en een vlekkerig eindresultaat. Vervolgens 2 lagen Matt Emulsion onverdund aanbrengen.

  Houdbaarheid:

  • Onaangebroken en originele verpakking: 2–3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.
  • Beschermen tegen vorst en hitte.
  • Bewaar restanten in een glazen pot of in een andere, kleinere, goed afsluitende verpakking.
  • Painting the Past Matt Emulsion binnen 6 maanden na aankoop gebruiken. Na deze datum aanvaarden wij geen verantwoording voor verminderde kwaliteit van de inhoud of verpakking.

  Afvalverwerking:

  De producten van Painting the Past zijn gebaseerd op water. Toch mogen restanten niet worden weggespoeld door de afvoer. Afval moet worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende milieubeschermingswetgeving en de daartoe behorende voorschriften. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke milieudienst.
  Alle producten van Painting the Past zijn ecovriendelijk en voldoen aan de meest recente milieuvoorschriften ten aanzien van het gehalte vluchtige organische stoffen (VOS) in de verf.

  Klanten kochten ook

  • Khaki SC07 Painting the Past krijtverf

   PAINTING THE PAST MATT EMULSION KHAKI SC07Painting the Past Matt Emulsion is een hoogwaardige, zeer matte krijtachtige muurverf op waterbasis die ontworpen is voor het gebruik op wanden en plafonds.

   Painting the Past Matte…

   € 74,00

   Bestellen

  • Test potje Painting the Past

   TESTPOTJE PAINTING THE PASTAlle kleuren matte krijtverf muurverf zijn te verkrijgen in een testpotje.

   Krijtverf uitproberen met Painting the Past test potjesDe testpotjes zijn enkel verkrijgbaar met de Painting the Past Matt…

   € 9,50

   Bestellen

  • Canvas NN22 Painting the Past krijtverf

   PAINTING THE PAST MATT EMULSION CANVAS NN22Painting the Past Matt Emulsion is een hoogwaardige, zeer matte krijtachtige muurverf op waterbasis die ontworpen is voor het gebruik op wanden en plafonds.

   Painting the Past Matte…

   € 74,00

   Bestellen

  French Linen SC06 Painting the Past krijtverf (2024)
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Rueben Jacobs

  Last Updated:

  Views: 5673

  Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

  Reviews: 80% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Rueben Jacobs

  Birthday: 1999-03-14

  Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

  Phone: +6881806848632

  Job: Internal Education Planner

  Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

  Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.